Castellano

Premis enaTIC de Dret Digital

III edició dels premis enaTIC a les personalitats i institucions més rellevants de 2017 en el camp del Dret Digital

BASES DELS PREMIS ENATIC

Per tal de reconèixer i estimular la tasca creadora i d'investigació, el treball i la dedicació professional, així com l'aportació al dret digital durant l'any 2017, ENATIC convoca els seus premis per a les modalitats de:

 • Millor jurista de Dret Digital 2017
 • Organisme o institució que més hagi aportat al Dret Digital 2017
 • Millor Comunicació sobre Dret Digital 2017
 • Innovació en Dret Digital 2017
 • Recerca en Dret Digital 2017
 • Millor Responsabilitat Social en Dret Digital 2017
 • BASES:

  1. MODALITATS I OBJECTE

  1.1. Els premis Enatic 2018 s'estableixen en les següents modalitats:

  (a) Premi Enatic al millor jurista digital 2017: jurista més destacat en l'últim any, per la seva contribució a l'avanç del dret digital.

  (b) Premi Enatic a la millor Institució de dret Digital 2017: institució, organisme o ens, públic o privat, que més hagi aportat al dret digital.

  (c) Premi Enatic a la comunicació de Dret Digital 2017: persona física o jurídica que més hagi contribuït a la difusió del dret tecnològic i de les notícies del nostre sector.

  (d) Premi Enatic a la innovació en Dret Digital 2017. Aquest projecte, públic o privat, que contribueixi a la difusió i formació en l'ús i implicacions de les TIC en l'exercici de l'advocacia

  (e) Premi Enatic a la recerca en Dret Digital 2017: jurista que, a través d'articles, posts, llibres o qualsevol altre tipus de forma de comunicació, tradicional o digital, hagi aprofundit millor en l'estudi en les disciplines, branques o matèries del Dret relacionades amb les TIC.

  (f) Premi Enatic a la responsabilitat social en Dret Digital 2017: projecte o persona, física o jurídica, pública o privada, que hagi destacat per impulsar els principis i valors que ordenen l'activitat de l'advocacia digital, entre ells l'ètica, el compromís i la responsabilitat social.

  1.2. L'objectiu de la convocatòria és reconèixer i estimular l'excel·lència professional, el treball i la dedicació, així com l'aportació al dret digital durant l'any 2017.

  2.PARTICIPANTS

  Tant les persones físiques, com les organitzacions, institucions i projectes que opten als premis, han estat prèviament proposades pels membres de la junta directiva d'Enatic, sent el llistat de candidats a votar, tant per al jurat, com per als visitants del web http://www.enatic.org, o els socis d'Enatic a través de la intranet. No podran ser candidats els membres de la Junta d'Enatic.

  3.PREMI

  Per a cadascuna de les dues modalitats es lliurarà un guardó als premiats amb la inscripció de la categoria del premi rebut. Així mateix es permetrà l'ús de la marca Enatic, només als efectes d'indicar la concessió del premi.

  4. FORMA DE REALITZAR LA VOTACIÓ

  4.1. S'estableixen dos sistemes de vot: un obert al públic i un altre realitzat per un jurat nomenat a l'efecte.

  (a) La votació pública tindrà un valor d'un 40% sobre el final. Podran participar en la votació oberta al públic totes aquelles persones que visitin la pàgina web d'Enatic, a través de l'enllaç que es proporcionarà

  (b) La votació del jurat tindrà un valor del 60% sobre el resultat final. La composició del mateix i la seva forma de participació es descriu més avall, en aquestes mateixes bases.

  4.2. Només es permetrà un vot per persona; seran nuls, per tant, aquells vots que es determinin realitzats per la mateixa persona. Referent a això, Enatic es reserva la facultat de verificar l'autenticitat i unitat del vot emès.

  4.3. El guanyador serà aquell que obtingui major nombre de vots en cadascuna de les sis categories. En cas d'empat en les decisions, el vot del President d'Enatic serà de qualitat.

  5. LLOC I TERMINI

  5.1. Les votacions, tant públiques com del jurat designat, es rebran de forma electrònica pel mitjà que Enatic determini.

  5.2. El resultat de la votació i, per tant, els guanyadors dels premis, serà publicat durant la celebració del Congrés Internacional de Dret Digital 2018, segons el programa del mateix. Els premis es lliuraran als agraciats en el mateix moment de la publicació.

  5.3. El termini máxim per emetre votació s'ha establert fins al dia 16 de maig de 2018, dimecres, a les 23:59 h. pels canals indicats a l'apartat anterior.

  6. JURAT I DECISIÓ DEL PREMI

  6.1. El Jurat per a cadascuna de les modalitats objecte d'aquest Premi està constituït pels següents membres:

  (a) Premi Enatic al millor jurista digital 2017:

  En Lucas Blanque Rey. Lletrat del Consell d'Estat. Director dels Serveis Jurídics del CGAE.

  En Javier Puyol Montero. Lletrat del Tribunal Constitucional. Soci director de Puyol Advocats & Partners. Premi Enatic al millor jurista digital a 2014.

  En Francisco Pérez Bes. Advocat. Secretari General de Incibe. Vicepresident de Enatic.

  En Alejandro Sánchez del Campo. Advocat especialitzat en noves tecnologies i innovació. Premi Enatic al millor jurista digital en 2016

  En Francisco Rosales de Salamanca. Notari.

  (b) Premi Enatic a la millor institució digital 2017:

  Na María Eugenia Gay Rosell. Advocada. Degana de l'Il·lustre Col·legio de l'Advocacia de Barcelona.

  En Borja Adsuara Varela. Professor, advocat i consultor en Dret i estratègia digital.

  En Ramsés Gallego. President d'ISACA Barcelona. Evangelist a Symantec.

  Gianluca D'Antonio. President de ISMS Forum.

  En Xavier Ribas. Advocat. Soci de Ribas i Associats. Premi al millor jurista digital a 2012.

  (c) Premi Enatic a la comunicació jurídica 2017:

  En Francisco Muro de Iscar. Director de Comunicació del CGAE, i de la revista Advocacia Espanyola.

  En Julio Aliaga Cremades. President d'AERCO-PSM.

  En Paula Ortiz López. Directora jurídica i de relacions institucionals de IAB Spain.

  Na Patricia Rosety Menéndez. Periodista, redactora-jefe de tribunals de la cadena COPE. Presidenta de ACIJUR.

  N'Emilio Martínez Poyatos, Director general d'Organització de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. President de Inkietos.

  (d) Premi Enatic a la innovació jurídica 2017:

  En Pere Luís Huguet Tous. Advocat. Soci d'Huguet Advocats. Premi Enatic d'Honor 2014.

  Na Carmen Pérez Andújar. Advocada Of Counsel en Alliantia. Vicesecretària de Mitjans Materials i Tecnològics del CGAE.

  N'Ignacio Alamillo Domingo. Advocat. Director general d'Astrea.

  En Ramón Miralles López. Advocat. Soci d'Ecix. Tresorer d'ENATIC.

  N'Iñaki Vicuña de Nicolás. Lletrat del Consell General del Poder Judicial. Director del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ).

  (e) Premi Enatic a la investigació jurídica 2017:

  En Eloy Velasco Núñez. Magistrat de l'Audiència Nacional. Premi Enatic al millor jurista digital a 2013.

  En Federico Bueno de Mata. Professor de Dret processal a la Universitat de Salamanca. Vicepresident de la FIADI, i vocal de Enatic.

  En Pablo García Mexía. Lletrat en Corts. Of counsel en Ashurst LLP. Vicepresident de Enatic.

  En José Luis Piñar Mañas. Catedràtic de Dret administratiu a la Universitat San Pablo CEU. Titular de la Càtedra Google de Privacitat, Societat i Innovació.

  En Josep Cañavate-Pérez. Advocat. Vocal de la Comisió de Tranformación Digital del ICAB. Vocal de Enatic.

  (f) Premi Enatic a la responsabilitat social 2017:

  Na María Pilar Tintoré Garriga. Advocada. Directora del departament de Dret de família de Pacta Legal. Vocal de Enatic.

  Na Mara Monreal Rodríguez. Advocada. Presidenta de la Confederació Espanyola d'Advocats Joves.

  En Jorge Flores Fernández. Fundador i director de Pantallas Amigas.

  N'Ignacio Gomá Lanzón. Notari. President de la Fundació Hay Derecho.

  N'Esheter Montalvá Medina. Advocada. Diputada de la Junta de Govern de l'ICAM.

  6.2. Cada membre del jurat tindrà dret a vot el realitzarà telemàticament omplint l'enquesta plantejada a aquest efecte que se li farà arribar a través de correu electrònic.

  7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I PROTECCIÓ DE DADES

  La participació en el Premi suposa l'acceptació de totes les bases.

  De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els participants queden informats i manifesten el seu consentiment exprés a que les seves dades siguin tractades per verificar l'autenticitat i unitat del vot emès . Les votacions seran anònimes i la sol·licitud de les seves dades s'emprarà només per garantir que es realitza un vot per persona. Un cop realitzada la verificació, les dades seran automàticament suprimides. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a la Secretaria d'Enatic acompanyat de còpia del seu NIF / NIE a l'adreça de correu electrònic secretaria@enatic.org